Federacja oraz organizacje partnerskie złożyły wspólną opinię do projektu ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia przez gminę centrów usług społecznych.

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania