Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało uwagi zgłoszone przez Federację do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Uwaga Federacji została zgłoszona w ostatnim możliwym terminie społecznych konsultacji i stało się to za sprawą tylko jednego z pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych. Dzięki refleksowi praktyka nie dojdzie do sytuacji, w której podmioty odpowiedzialne za realizację tychże świadczeń byłby zmuszone wydać decyzję i wypłacić należność do ostatniego dnia miesiąca, w którym został złożony wniosek, nawet gdy nastąpiło to w dniu ostatnim.

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy odpowiadają na nasze zaproszenia do udziału w konsultacjach. Dzięki waszej aktywności udaje się zmieniać prawo na lepsze.

Przeczytaj uwagę Federacji

   

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania