Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wszedł z pracodawcą w spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Po niesatysfakcjonującym etapie rokowań przyszedł czas na mediacje, a strona związkowa szykuje się teraz do wszczęcia akcji protestacyjnej.

Nasza członkowska organizacja związkowa żąda podwyżek w wysokości 600 zł na etat, bowiem wynagrodzenia pracowników od wielu lat pozostawały na niezmienionym poziomie, a w tym czasie zakres, odpowiedzialność i liczba zlecanych im obowiązków zdecydowanie się zwiększyła. Ostatnio w związku z poszerzeniem granic administracyjnych Opola i włączeniem do niego części dawnych okolicznych gmin. Jak zwykle w takim przypadku pracodawca twierdził, iż nie może podjąć się żadnych zobowiązań z uwagi na samorządowe ograniczenia budżetowe. Sam jednak nie uzyskiwał od władz Opola żadnych konkretów dotyczących kwoty ewentualnego wzrostu uposażeń. Częściowy przełom nastąpił dopiero, gdy związkowcy MOPR w Opolu wraz z członkami Federacji spotkali się z Prezydentem Miasta. Mowa już była o konkretnych planach uregulowania wynagrodzeń, jednak nadal nie w stopniu, który gwarantowałby godny poziom uposażeń i życia pracowników MOPR. Stąd przejście Związku do etapu mediacji, w którym już wystąpiono o mediatora z listy prowadzonej przez resort rodziny, a także pojawiła się zapowiedź akcji protestacyjnej.

Do sprawy z pewnością wrócimy. 

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania