Federacja zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o usprawnienie procesu wprowadzanych zmian m.in. w systemie świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Apel jest efektem nadsyłanych do nas uwag przez pracowników zajmujących się na co dzień realizacją ww. zadania.

Początek nowego okresu zasiłkowego to oprócz znacznej liczby wniosków wpływających do jednostek - także czas wzmożonej sprawozdawczości oraz wydawanych zwykle "na ostatnią chwilę" niezbędnych aktów wykonawczych do ustaw.  Taki sposób wdrażania zmian stanowi poważną barierę dla płynnego przyznawania świadczeń, a także utrudnia właściwą organizację pracy i jej dostosowanie do nowych oczekiwań. 

Stąd nasze konkretne propozycje adresowane do resortu rodziny by już teraz i w latach następnych ograniczyć ryzyko związane z początkiem okresu zasiłkowego. Złożone propozycje są efektem sugestii ze strony samych praktyków, którym gorąco dziękujemy za zasygnalizowanie problemu oraz nadesłane uwagi. 

Przeczytaj całość wystąpienia do MRPiPS

 

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania