Minister Elżbieta Rafalska w piśmie adresowanym do wszystkich wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zaapelowała o zwiększenie i wyrównanie wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej.

Pismo wskazuje również na konieczność przeciwdziałania dostrzeżonym przez resort nieprawnym praktykom polegającym na włączaniu dodatku terenowego do  podstawy wynagrodzenia przez co w efekcie dodatek ten traci swój charakter oraz funkcję. 

Szefowa resortu rodziny odnosi się także do wielokrotnie zgłaszanego problemu braku wypełnienia przez gminy standardu zatrudnienia. Obecnie - jak ostatnio informowaliśmy - ok. 1/4 jednostek pomocy społecznej od 1990 r. nie zdołało spełnić żadnego z funkcjonujących kryteriów. Apel Minister - jak się zdaje - ma zmotywować samorządy do wytężonego działania w tym obszarze. 

Czy przyniesie on zakładane rezultaty czas pokaże, nie mniej jednak warto dostrzec, iż resort zauważył istotne dla środowiska problemy, a sam dokument może okazać się przydatny przynajmniej tam gdzie związki zawodowe wystąpiły o podwyżki.

Szkoda jedynie, że niewątpliwie słuszne postulaty nie zostały wzmocnione przez przykład ze strony samego Ministerstwa, które na drodze legislacyjnej mogło już dawno zadbać np. o wysokość dodatku, jego zabezpieczenie przed zakusami włączania w podstawy uposażeń, czy wreszcie o same "widełki" wynagrodzeń pracowników pomocy.        

  

Przeczytaj apel Minister

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania