Federacja oraz nasz członkowski Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej wynegocjowali korzystne warunki dofinansowania do przejazdów pracowników wykonujących pracę w terenie, a zatrudnionych w rzeszowskiej jednostce pomocy społecznej. 

Zgodnie z art 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej "pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsc wykonywania przez niego czynności zawodowych, w przypadku braku możliwości zapewnienia dojazdu środkami pozostającymi w dyspozycji zatrudniającego go pracodawcy".

W praktyce często spotykamy się z sytuacją, iż pracodawcy wydają pracownikom bilety jednorazowe, choć niejednokrotnie łączny koszt ich zakupu przekracza wydatek związany z refundacją biletów okresowych. Takie rozwiązanie zapewnia jednak pozorną kontrolę pracowniczych przejazdów oraz nie wymaga wikłania się w kwestie odprowadzania należnego podatku. Nie inaczej było w Rzeszowie. 

Z inicjatywą zmiany wyszedł tutaj wprawdzie Dyrektor jednostki, jednak nie uwzględniała ona początkowo interesu samych pracowników. W efekcie rozmów organizacji związkowych z pracodawcą udało się ostatecznie przyjąć rozwiązanie, w myśl którego pracownicy będą mogli do wyboru otrzymywać zwrot całości tzw. biletu sieciowego (okresowego), z którego mają prawo korzystać swobodnie również w ich czasie prywatnym. Doprecyzowano także kwestie podatkowe i objęto regulacjami innych pracowników świadczących pracę w terenie. 

Cieszy przy tej okazji fakt, że przy opracowaniu zmian skorzystano z doświadczeń i rozwiązań przyjętych wcześniej przez naszą organizację członkowską z warszawskiego Ursynowa.      

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania