W ostatnim czasie sporo emocji i komentarzy wywołał apel Minister Elżbiety Rafalskiej adresowany do samorządów, a dotyczący m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników socjalnych. Nasza organizacja postanowiła odnieść się do treści wystąpienia Minister. 

W piśmie skierowanym przez Federację zwracamy m.in. uwagę na słuszność podniesionych przez resort rodziny kwestii, jednak sam apel choć ważny - uznajemy jedynie za początek starań o godne uposażenie pracowników. Zwracamy również uwagę, iż to w rękach Ministerstwa pozostaje nie rozwiązany dotychczas problem niskiej wysokości tzw. dodatku terenowego oraz objęcia nim innych pracowników wykonujących pracę w terenie np. asystentów rodziny. Wskazujemy również, że to resort powinien dać przykład samorządom w dążeniu do wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora pomocy społecznej.

Całość naszego wystąpienia do Minister znajduje się tutaj.

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania