Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Swój codzienny wkład w walkę z tym problemem mają również pracownicy socjalni. W specjalnym liście skierowanym do naszej grupy zawodowej IFSW dziękuje nam za trud i wysiłek zmierzający do ograniczenia ubóstwa.

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych - Region Europa zwraca uwagę na obserwowane cięcia wydatków społecznych, naruszenie prawa osób ubogich do odpowiedniej pomocy, a także powstanie nowych form ubóstwa przejawiających się m.in. w wykluczeniu społecznym osób, które wprawdzie pracują i zarabiają, jednak na poziomie lokującym ich poniżej progu zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Jak czytamy w liście: obecnie "zatrudnienie i praca nie są gwarancją ochrony przed ubóstwem". To właśnie pracownicy socjalni jako pierwsi dostrzegają ekskluzyjny i wielopokoleniowy charakter biedy, a także są dziś realnymi rzecznikami osób ubogich. Pracownicy socjalni dążą do społecznej integracji społeczeństw, a także promują politykę zrównoważonego rozwoju społecznego. 

Przeczytaj list IFSW Europe

O ubóstwie centralnie i lokalnie

Obchodzonemu 17 października Dniu, towarzyszyło szereg wydarzeń zwracających uwagę na zjawisko ubóstwa.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono nagrody im. prof. Elżbiety Tarkowskiej, która na co dzień zajmowała się tematyką dotyczącą osób ubogich z perspektywy socjologa, ale także rozumienia biedy w jej wymiarze humanistycznym. W dziedzinie mediów nagroda trafiła do Panów Jakuba Kapiszewskiego oraz Marka Chądzyńskiego - dziennikarzy Gazety Prawnej za artykuł „Zaczyna się od wstydu”. Z kolei laureatką nagrodzonej pracy naukowej pt. „Wczesne rodzicielstwo: zagrożenie czy szansa. Nastoletni rodzice z łódzkiej enklawy biedy” została dr Paulina Bunio-Mroczek. W drugiej części uroczystości młodzi naukowcy, wśród których obecna była również nasza federacyjna ekspertka i doktorantka IS UJ - mgr Olga Maciejewska - dzielili się swoimi refleksjami i wiedzą dotyczącą różnych wymiarów ubóstwa.

Tradycyjnie obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem zorganizowało również Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat. Spotkania i debaty odbyły się m.in. w Warszawie, Kielcach oraz Strzelcach Opolskich. Szczególnie interesująco było na warszawskim Placu Szembeka, gdzie odbył się flash mob „zatrzymać ubóstwo”.

 

       

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania