Jak co roku Federacja wystąpiła do MRPiPS z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczącej przyznania z rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie tzw. dodatków terenowych. Resort potwierdził, że środki zostały zatwierdzone i pozostają w dyspozycji wojewodów.

W piśmie adresowanym do resortu pytaliśmy m.in. o ostateczną decyzję w tej sprawie, jak i o wielkość zabezpieczonych środków. Powyższa kwestia jest niezwykle ważna z punktu widzenia wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, ponieważ pozwala na zaplanowanie wydatków w ostatnim kwartale roku przy jednoczesnej konieczności finansowania dodatków w pozostałych miesiącach z środków własnych. Decyzja w sprawie uruchomienia środków budżetu centralnego zapada zwykle w drugiej połowie października i nie zawsze była pozytywna.

W tym roku jednak zaplanowana dotacja trafi do jednostek pomocy społecznej.

Przeczytaj pismo MRPiPS

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania