W ostatnich dniach w środowisku pracowników pomocy społecznej zawrzało po emisji reportażu w programie TVN Uwaga!, a dotyczącego działań MOPS w Sosnowcu. Federacja w powyższej sprawie wystosowała oświadczenie do redakcji programu.

W dniu 1 listopada br. na antenie TVN wyemitowano materiał interwencyjny, który pod lupę brał działania pracowników miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Dziennikarze ukazali los klienta Ośrodka który pomimo, iż korzystał ze wsparcia w formie usług opiekuńczych, znajdował się w skrajnie trudnych warunkach higienicznych i zdrowotnych. O złej sytuacji bohatera reportażu, media zaalarmowali sąsiedzi. W wyniku działań mężczyzna został umieszczony w domu pomocy społecznej, a przedstawiona sytuacja stała się także okazją do dziennikarskiej analizy funkcjonowania MOPS i postawy samych pracowników. 

Całość reportażu dostępna jest tutaj

Nasza organizacja, nie kwestionując ustaleń dziennikarzy, a także faktów które bezpośrednio obciążają konkretnych pracowników sosnowieckich instytucji i podmiotów pomocowych - postanowiła odnieść się do naszym zdaniem - wybiórczego, powierzchownego i nieproporcjonalnego zaprezentowania odpowiedzialności w powyższej sprawie. Okazuje się bowiem, że konsekwencje również systemowych błędów przy świadczeniu usług opiekuńczych, zostały w całości przeniesione jedynie na pracownika socjalnego. To właśnie pracownik socjalny został zwolniony z pracy, a osoby sprawujące najwyższe stanowiska i decydujące o wypaczeniach lokalnej pomocy usługowej pozostały poza medialnym celownikiem.

Federacja w wystosowanym liście wyjaśnia również zasady obowiązujące w systemie publicznej pomocy społecznej, w tym regułę subsydiarności oraz wskazuje na niedoskonałość stanowionego prawa w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym, które jej odmawiają. W tym kontekście zwracamy również uwagę dziennikarzom na całkowite zachwianie w materiale ukazanego podziału kompetencji służb i obarczenie w tym kontekście odpowiedzialnością jedynie pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Nasz list do redakcji TVN Uwaga! nie jest pierwszym związanym z często poruszaną w programie tematyką społeczną. W kwietniu br. zaproponowaliśmy dziennikarzom "Uwagi" możliwość skorzystania z bezpłatnego komentarza naszych ekspertów i przedstawicieli. Oferta pozostała bez odpowiedzi.

Przeczytaj całe oświadczenie Federacji tutaj

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania