Resort rodziny w piśmie adresowanym do Federacji potwierdził, że pracownicy socjalni mogą być włączeni w działania informacyjne w ramach rządowego programu "Czyste powietrze". Jednocześnie Ministerstwo zapewnia, że udział ten ma charakter wyłącznie dobrowolny. 

Z nadesłanego dokumentu nie wynika by MRPiPS wskazało na jakikolwiek związek działań antysmogowych z metodyką pracy socjalnej, o co również pytaliśmy.

W związku z powyższym Federacja w najbliższym czasie wystosuje swój wniosek i stanowisko do Resortu. Znając również realia samorządowej "dobrowolności" oraz pierwsze sygnały, iż działania informacyjne nie zawsze ograniczają się do rozpowszechniania wiedzy z zakresu dbałości o energię - nasza organizacja apeluje by tam gdzie jest to możliwe oraz w trosce o znaczenie pracy socjalnej i rangę zawodu nie zgłaszać się dobrowolnie do udziału w samym programie. Można w tym zakresie wykorzystać załączone pismo Ministerstwa. 

Jednocześnie tam, gdzie działamy nasi członkowie zostali poinformowani o możliwości skorzystania z ustawowej procedury żądania pisemnego potwierdzenia ewentualnego polecenia służbowego na piśmie. Nasi członkowie zostali poinformowani o podstawach prawnych i szczegółowym sposobie działania w tym zakresie.
Z uwagi na fakt, iż zlecenie ww. czynności ma charakter dodatkowy - w porozumieniu z poszczególnymi organizacjami członkowskimi będziemy również wszczynali spory zbiorowe o dodatkowe wynagrodzenia tam, gdzie samorząd lokalny lub pracodawca będzie przymuszał pracowników do wykonywania zadania. 

O dalszych krokach poinformujemy wkrótce. 

Przeczytaj odpowiedź MRPiPS

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania