Resort rodziny niemal w całości uwzględnił zgłoszone uwagi naszej organizacji do projektu rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania