Resort rodziny niemal w całości uwzględnił zgłoszone uwagi naszej organizacji do projektu rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Przypominamy, iż projekt rozporządzenia pierwotnie zakładał wprowadzenie pojęcia "nowo powstających domów", dla których wymogi organizacyjne i techniczne byłby odmienne niż dla już istniejących placówek. Ponadto Ministerstwo chciało by łazienki przystosowane do kąpieli osób leżących znajdowały się na każdej kondygnacji budynku, a mieszkańcy o ograniczonych możliwościach intelektualnych i komunikacyjnych zamieszkiwali w osobnych pokojach, o ile warunki na to pozwalają. 

Jak się jednak dowiadujemy - Ministerstwo pod wpływem naszej opinii przekazanej także przez przedstawiciela Federacji w Radzie Pomocy Społecznej - zmieniło swoje stanowisko. Tym samym wymogi stawiane wszystkim DPS-om mają być jednakowe, a łazienki dla leżących pensjonariuszy wprawdzie znajdą się, ale wyłącznie na kondygnacjach z pokojami mieszkalnymi (nie trzeba będzie ich organizować na piętrach, gdzie mieszkańcy nie przebywają). Dodatkowo możliwość zamieszkania w odrębnym pokoju dla osób z deficytami poznawczymi zostanie ograniczona wyłącznie do sytuacji, gdzie będzie istniało wyraźne wskazanie terapeutyczne.

Opinia Federacji

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania