Zakończył się spór zbiorowy w MOPR Opole. Na mocy podpisanego właśnie porozumienia podwyżki wynagrodzeń zostały zagwarantowane przez dwa kolejne lata! Gratulujemy!!!

Związek Zawodowy Pracowników MOPR w Opolu, który przy naszym federacyjnym wsparciu prowadził spór zbiorowy z dyrekcją Ośrodka - na etapie mediacji wynegocjował, że regulacje pensji nastąpią kolejno w 2018 i 2019 roku. Wcześniej tzn. w roku bieżącym presja związkowa spowodowała, iż pracownicy otrzymali już częściowe podwyżki wynagrodzeń. W sumie więc wzrost uposażeń podstawowych oraz pochodnych obejmować będzie trzy kolejne lata, co pozwoli uniknąć długofalowego "zamrożenia" pensji na tym samym poziomie. Był to dotąd istotny problem w opolskiej jednostce pomocowej.

Należy podkreślić, że w proces mediacji włączył się czynnie Prezydent Opola, co pozwoliło wypracować korzystne porozumienie i uwzględnić regulacje w planach budżetowych miasta.

Największe jednak słowa uznania należą się Zarządowi Związku oraz jego Członkom, którzy wobec początkowej bierności pracodawcy, w sposób zorganizowany, zdeterminowany i odważny podejmowali kluczowe decyzje m.in. decydując się na rozpoczęcie protestu, który właśnie dobiegł końca. 

Oby takich działań związkowych więcej !!! Brawo !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania