Mijają 3 lata od tragicznych wydarzeń w Makowie. W wyniku celowego podpalenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, które miało miejsce 15 grudnia 2014 r. życie straciły nasze koleżanki - pracownicy socjalni - Małgorzata Kowalczyk i Renata Białkowska.

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska istnieje już 10 lat. Nasz przedstawiciel uczestniczył w uroczystym seminarium, w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność i dyskutowano o wyzwaniach w ww. obszarze.

W naszym federacyjnym gronie tym razem witamy organizację związkową i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Dziękujemy na zaufanie i życzymy by wspólna działalność związkowa przynosiła wymierne i pozytywne skutki.

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zakończyło się pierwsze ogólnopolskie Forum Pracowników Socjalnych - Troska. Umacnianie. Siła., w którym wzięło udział ponad 130 uczestników z kilkudziesięciu miejsc w Polsce. To był czas wspólnego świętowania i miejsce "w którym oddycha się sobą" - podsumował spotkanie dr. hab. Hubert Kaszyński.

Federacja otrzymała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Jak zwykle można przesyłać do nas mailowo swoje uwagi, które postaramy się uwzględnić w ostatecznym stanowisku.

Federacja przyspiesza i wzmacnia swoje szeregi. Właśnie dołączyli do nas pracownicy ze Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej przy OPS w Żaganiu. Witamy i życzymy Wam odnalezienia w naszej organizacji poczucia wspólnoty i sensu ogólnopolskiej działalności związkowej.

Resort rodziny w piśmie adresowanym do Federacji potwierdził, że pracownicy socjalni mogą być włączeni w działania informacyjne w ramach rządowego programu "Czyste powietrze". Jednocześnie Ministerstwo zapewnia, że udział ten ma charakter wyłącznie dobrowolny. 

Jak co roku Federacja wystąpiła do MRPiPS z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczącej przyznania z rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie tzw. dodatków terenowych. Resort potwierdził, że środki zostały zatwierdzone i pozostają w dyspozycji wojewodów.