Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Swój codzienny wkład w walkę z tym problemem mają również pracownicy socjalni. W specjalnym liście skierowanym do naszej grupy zawodowej IFSW dziękuje nam za trud i wysiłek zmierzający do ograniczenia ubóstwa.

Witamy w naszym federacyjnym gronie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie. Życzymy Wam by rozpoczęta właśnie współpraca obfitowała w efektywną poprawę Waszych warunków pracy oraz udzielenia pomocy. 

Można już zgłaszać swój udział w ogólnopolskim Forum Pracowników Socjalnych - Troska. Umacnianie. Siła., które odbędzie się w dniach 26-27 listopada br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. To będzie wyjątkowy Dzień Pracownika Socjalnego - dla pracowników i z pracownikami. Nie może Was tam zabraknąć.

Jest pierwszy sądowy wyrok w sprawie prawa do asysty policji dla pracowników socjalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu w obecności policji oznacza nie wyrażenie zgody na wywiad w ogóle.

Te informacje zawsze wzmacniają w nas wiarę w moc oddolnych inicjatyw. Nasze federacyjne grono właśnie powiększyło się o organizację związkową Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Witamy Was gorąco i życzymy owocnej współpracy w sprawach lokalnych oraz ogólnopolskich. 

W ostatnim czasie sporo emocji i komentarzy wywołał apel Minister Elżbiety Rafalskiej adresowany do samorządów, a dotyczący m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników socjalnych. Nasza organizacja postanowiła odnieść się do treści wystąpienia Minister. 

W sierpniu br. nasza organizacja zwróciła się do Minister Elżbiety Rafalskiej o poprawienie konkretnych elementów funkcjonowania systemu wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Teraz resort odpowiada na zgłoszone propozycje.

Miło jest nam poinformować, że nasz federacyjny ekspert i przyjaciel dr hab. Hubert Kaszyński (UJ) został członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz profesjonalizacji zawodu.

To już pewne !!! W dniach 26 i 27 listopada br. będziemy mogli zaprosić Was do Gdańska by Europejskim Centrum Solidarności razem świętować i uczyć się od siebie jak zadbać o nas pracowników socjalnych m.in. w wymiarze bezpieczeństwa, wynagrodzeń czy przeciwdziałania przemocy instytucjonalnej. 

W dniach 14-15.09.2017 r. przedstawiciele Federacji wzięli udział w VI Zlocie Asystentów Rodziny, który tym razem odbył się w Głogowie. Zlot poświęcony był współpracy asystentów rodziny i pracowników socjalnych.

Federacja oraz nasz członkowski Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej wynegocjowali korzystne warunki dofinansowania do przejazdów pracowników wykonujących pracę w terenie, a zatrudnionych w rzeszowskiej jednostce pomocy społecznej. 

Po raz drugi gościliśmy w Warszawie pracowników socjalnych z Izraela. Wydarzenie zorganizowała Federacja, Dział Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP oraz Związek Pracowników Socjalnych w Izraelu. Debatę poprowadził nasz ekspert i nauczyciel akademicki IS UJ - dr hab. Hubert Kaszyński.