Federacja otrzymała do konsultacji społecznych i zaakceptowała bez uwag rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Projekt przewiduje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia na wniosek lub z urzędu z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej - weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą zwolnienia będzie legitymacja Członka Korpusu Weteranów.

Proces legislacyjny można śledzić na załączonej stronie