Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, po raz trzeci publikujemy dane ponad 100 gmin, powiatów i miejscowości z najniższymi wynagrodzeniami pracowników socjalnych w Polsce. Tym razem dane obejmują rok 2021 i dotyczą także jednostek powiatu. Dane zostały zebrane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Warto odnotować, że dzięki naszej akcji lista miejscowości, które znalazły się w zestawieniu po raz trzeci, znacznie się skróciła.   

Lista została stworzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w oparciu o dane pozyskane bezpośrednio od pracodawców i według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Federacja upublicznia jedynie ww. dane. Lista zawiera nazwy ponad 100 miejscowości, w których średni poziom wynagradzania pracowników socjalnych jest najniższy w Polsce. Postanowiliśmy, że lista będzie dostępna "na stałe" na naszej stronie m.in. po to by pracownicy pomocy społecznej mogli dokonywać świadomego wyboru podejmując zatrudnienie u danego pracodawcy. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2021 r. i dotyczyło osób zatrudnionych w OPS, MOPR lub PCPR na jednym z poniższych stanowisk:

  1. głównego specjalisty pracy socjalnej,
  2. starszego specjalisty pracy socjalnej - koordynatora,
  3. starszego specjalisty pracy socjalnej,
  4. specjalisty pracy socjalnej,
  5. starszego pracownika socjalnego,
  6. pracownika socjalnego.

Zgromadzone dane dotyczyły wyłącznie wynagrodzeń zasadniczych należnych za czerwiec 2021 r. pracowników socjalnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach typu OPS, MOPR i PCPR według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania, nie należało wykazywać pracowników socjalnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

  1. którzy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich,
  2. którzy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. przebywali na urlopach: bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
  3. których płaca zasadnicza w całości była finansowana z innych źródeł (np. z projektów unijnych, z urzędu pracy).

LISTA [WYKAZ za 2021 r.]

 

LISTA [MAPA]

Kolor czerwony -  gminy, które są na "czarnej liście" w 2018, 2019 i 2021 roku

Kolor niebieski - gminy, które są na czarnej liście tylko w 2022 roku

Kolor filoetowy - powiaty, które są na czarnej liście tylko w 2022 roku

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy