Przyczyny Protestu

Bezpośrednią przyczyną podjęcia kroków zmierzających do protestu jest ignorowanie i lekceważenie postulatów środowiskowych, a ostatnio także zerwanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzonego z trudem dialogu. 

Więcej o tym jakie są powody działań protestacyjnych przeczytasz tutaj

Organizatorzy Protestu

Organizatorem Protestu jest Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, w skład którego wchodzą ogólnopolskie i lokalne organizacje związkowe i społeczne zrzeszające pracowników pomocy społecznej. Obecnie Komitet Protestacyjny tworzą

- Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
- Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych z siedzibą w Łodzi
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny
- NSZZ "Solidarność" - KZ MOPS Sopot (Region Gdański)
- NSZZ "Solidraność" - KZ MOPS Radomsko

Postulaty protestacyjne 

Postulatami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego są m.in. następujące żądania:

  1. Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian legislacyjnych ujętych w dokumencie „Propozycje zmian legislacyjnych dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników socjalnych”, a przekazanych przez PFZPSiPS Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 12.03.2018 r.
  2. Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian legislacyjnych dotyczących zawodu asystenta rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a przekazanych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (pkt. 7 i 8);
  3. Przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz alimentacyjnych, a przekazanych przez PFZPSiPS Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 16.04.2018 r.
  4. Wstrzymanie procedowania projektu opracowywanego przez Narodową Radę Rozwoju – Sekcję Polityka społeczna, rodzina pt. Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych. Wyjściowe założenia prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej i przeprowadzenie pełnych uzgodnień ze Stronami niniejszego Porozumienia w zakresie objętym ww. dokumentem.
  5. Zrównanie oraz podwyższeni wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, a określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (ujednolicenie tabel).
  6. Przeprowadzenie i wdrożenie zmiany legislacyjnej polegającej na wyłączeniu dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym dodatku terenowego ze składowych wliczanych do spełnienia warunku pensji minimalnej.

Jak dołączyć do Protestu? (organizacje związkowe i społeczne)

Sygnatariusze porozumienia zapraszają inne organizacje społeczne do włączenia się w organizowany Protest Pracowników Pomocy Społecznej. Więcej informacji, jak dołączyć do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego udzielamy drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak dołączyć do Protestu (osoby indywidualne)

Strony Porozumienia apelują do Wszystkich, w tym niezrzeszonych pracowników jednostek pomocy społecznej (m.in. pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników świadczeń rodzinnych i obsługi, pracowników ośrodków wsparcia oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także pozostałych pracowników zatrudnionych w obszarze publicznego i pozarządowego sektora pomocowego) o pełną mobilizację i aktywne wsparcie działań. Informacja o działaniach protestacyjnych, do których możecie dołączyć będzie przekazywana na bieżąco w serwisach internetowych organizatorów. Liczymy na Wasze poparcie i determinację, od których zależy powodzenie całej akcji.

Chcesz brać udział w Ogólnopolskim Proteście skontaktuj się z Nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najbliższe wydarzenie protestacyjne Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej (19-23.11.18)

Dotychczasowe newsy dotyczące Protestu (chronologicznie) 

Ministerstwo odrzuca postulaty środowiska!

Powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjny!

Protestujący w liście do Minister Rafalskiej

Ministerstwo przerywa milczenie

Minister Rafalska: Idźcie do samorządu

Minister ponownie apeluje do samorządów

NSZZ Solidarność dołącza do Protestu

Pracownicy Naukowi UG popierają Protest

Historyczny Protest Pracowników Pomocy - Pikieta 12.10.2018 r.

Ministerstwo nadal zwodzi protestujących

Relacja z Czarnego Tygodnia w Pomocy Społecznej (19-23.11) LIVE

Przedstawiciel Federacji bojkotuje rządowe obchody 21.11

Prezydent RP "dolewa oliwy do ognia"

Protest przed biurem E.Rafalskiej

Kontakt dla mediów w/s Protestu

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48 784212222

 

Ostatnie multimedia

Relacja live

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania