W dniu 28.01.2016 r. rada gminy Wierzbica rozpatrywała skargę Federacji na wójta tejże gminy w przedmiocie podróży urzędników gminy do Warszawy i Krakowa celem osobistego doręczenia listów o zamiarze zwolnienia byłego kierownika GOPS.

Trwa spór zbiorowy w GOPS w Wierzbicy. Miejscowe siły starają się wszelkimi możliwymi sposobami ukazać konflikt oraz pracowników strajkujących w negatywnym świetle. Zaangażowano mieszkańców, wybrane opcje polityczne, część miejscowych mediów, a nawet innych pracowników, w tym związkowych by zbudować nieprawdziwy i krzywdzący obraz kobiet, które upomniały się wyłącznie o swoje prawa, godne warunki pracy i przyzwoitość oraz profesjonalizm świadczenia pomocy.

Państwowa Inspekcja Pracy w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów prawa pracy przez wójta gminy Wierzbica przy rozwiązaniu umowy o pracę z byłym kierownikiem GOPS w Wierzbicy, przesłała wniosek o jego ukaranie do Sądu Rejonowego w Szydłowcu. 

Rozpoczęły się zwolnienia strajkujących pracowników GOPS w Wierzbicy. Rozwiązanie umowy o pracę i w okresie zwolnienia lekarskiego otrzymała jedna z uczestniczek strajku. Pozostałe zwolnienia – według wcześniejszych zapowiedzi p.o. kierownika GOPS w Wierzbicy – wydają się jedynie kwestią czasu.  Mimo jawnych działań antyzwiązkowych członkinie Związku trzymają się razem.

Federacja w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przesłała własne uwagi dotyczące ww. dokumentu.

Kontynuujemy temat łączenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jak obiecaliśmy - ponownie wystąpiliśmy do MRPiPS w powyższej sprawie i tym razem otrzymaliśmy konkretną odpowiedź będącą jednocześnie zapowiedzią dalszych działań w tej kwestii.

W dniu 13.01.2016 r. studenci piątego roku pracy socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego gościli w Warszawie i wśród wielu atrakcji znaleźli również czas by spotkać się z przedstawicielami Federacji. W ramach współpracy pomiędzy uczelnią a naszą organizacją, zapoczątkowanej przez Dr hab. Huberta Kaszyńskiego, odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu praktyki pracy socjalnej w rodzinach z problemem przemocy.

Wobec działań polegających w naszej ocenie na zastraszaniu pracowników legalnie strajkujących w GOPS w Wierzbicy, utrudnianiu działalności związkowej, zapowiedziach zwolnienia pracowników prowadzących prawny spór zbiorowy, a także wobec braku poszanowania elementarnych zasad dialogu z pracującymi - PFZPSiPS zdecydowała o wszczęciu na poziomie ogólnopolskim sporu zbiorowego z kierownikiem GOPS w Wierzbicy - Panią Haliną Janiszek. Dodatkowo, po konsultacjach - złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W imieniu strajkujących koleżanek w GOPS w Wierzbicy zwracamy się do środowiska pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pozostałych pracowników pomocy społecznej oraz tych, którzy z pomocą są związani o wsparcie dla ich działań.

W dniu 07.01.2016 r., na który to dzień zapowiedziano kluczowe rozmowy dla rozwiązania sporów zbiorowych w GOPS w Wierzbicy, tuż przed ich rozpoczęciem wręczono stronie związkowej zawiadomienia o zamiarze rozwiązania umów o pracę z częścią strajkujących i w trybie dyscyplinarnym.

Portal Wierzbica24.pl relacjonuje strajk pracowników miejscowego GOPS. W opiniach komentujących przeważają słowa uznania i wsparcia dla strajkujących. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19