W dniu 20.03.2016 r. w Wierzbicy odbyła się pikieta w obronie pracowników miejscowego GOPS. Solidarnie pikietowali członkowie i członkinie Partii Razem, OZZ Inicjatywy Pracowniczej oraz Alternatywy Socjalistycznej.

Zakończył się Walny Zjazd Delegatów Federacji w Poroninie. Przystąpienie Federacji do IFSW (Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych) oraz utworzenie stałego celowego funduszu pomocy dla organizacji członkowskich - to główne efekty naszego spotkania.

Strony sporu w Wierzbicy na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wspólnie zgodziły się na wyznaczenie mediatora, o którego powołanie wniesie teraz Rada.

W dniu 25.02.2016r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Doradczego ds. Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ), do którego został powołany nasz przedstawiciel.

Związek Zawodowy Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej "Wrota" z Sandomierza przystąpił do Federacji.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19