54-letni mężczyzna został zatrzymany i oddany pod dozór policyjny po tym jak groził pracownikom jednego z ośrodków pomocy społecznej.

Państwowa Inspekcja Pracy wytyka Wójtowi Piątnicy szereg naruszeń prawa pracy. Wynik kontroli Inspekcji w Urzędzie Gminy w Piątnicy rzuca nowe światło na jego postępowanie wobec byłego kierownika OPS – Pani Elżbiety Surawskiej.

W odpowiedzi na wniosek Federacji - MRPiPS potwierdziło, iż w planie rezerwy celowej w budżecie na 2016 r. uwzględniono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy mającej na celu ograniczenie możliwości łączenia określonych typów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z innymi podmiotami. O takie ograniczenia w ubiegłej kadencji Parlamentu bezskutecznie zabiegała m.in. nasza Federacja.

Mając na względzie występujące w latach ubiegłych trudności dotyczące dofinansowania z budżetu państwa do tzw. dodatków terenowych dla pracowników socjalnych, w tym roku postanowiliśmy z wyprzedzeniem zapytać o uruchomienie rezerwy na powyższy cel.

Strona w budowie. W tym miejscu już wkrótce będzie można przeczytać informacje dotyczące działalności Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) i udziału w nich naszej Federacji. Zapraszamy wkrótce.

Ta informacja zawsze nas cieszy. Od 1 lipca br. nasze federacyjne grono powiększyło się o koleżanki i kolegów z 2 organizacji związkowych działających przy MOPR w Opolu oraz MOPS w Będzinie.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19