Na 8 lat kary pozbawienia wolności skazał Sąd w Poznaniu sprawcę ataku na pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie. Sprawca działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa - orzekł Sąd.

Mozolnie prowadzone prace nad rozporządzeniem w sprawie superwizji zdają się zmierzać ku wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu. Jedną z uwzględnionych poprawek jest zagwarantowanie uczestnikom superwizji bezpieczeństwa i ograniczenia w dostępie pracodawcy do informacji przekazywanych podczas superwizji. 

W dziesięciu z jedenastu pomorskich jednostek pomocy społecznej Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła nieprawidłowości - donosi Dziennik Bałtycki. To wierzchołek góry lodowej - wynika z danych związków zawodowych.

Federacja zgłosiła jedną uwagę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Celem ustawy jest zagwarantowanie ciągłości pomocy dla osób oczekujących na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a tym samym na przyznanie zasiłku stałego.

Federacja wystąpiła do Komendanta Głównego Policji o podjęcie działań w kierunku wyeliminowania praktyki legitymowania pracowników socjalnych przy pomocy dowodów osobistych. 

Nie milkną echa zwolnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, który musiał pożegnać się z zatrudnieniem już w pierwszym dniu po tym jak Sąd przywrócił Panią Elżbietę Surawską do pracy. Z kolei kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w piątnickim urzędzie potwierdziła szereg nieprawidłowości pracowniczych, za które odpowiada sam wójt. Federacja w powyższej sprawie złożyła zawiadomienie do prokuratury, a w sprawie zwolnienia będzie występować przed sądem jako interwenient uboczny.

W czasach, gdy większość pracowników pomocy społecznej zabiega o podwyżki i poszanowanie ich praw pracowniczych, w jednym z ośrodków pomocy społecznej w Polsce działania części pracowników zdają się zaprzeczać tej potrzebie.

Dobre wieści z Lublina. Kolejny nasz federacyjny Związek wynegocjował korzystne regulacje wynagrodzeń dla pracowników.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Trwający od kilku miesięcy spór zbiorowy został zakończony porozumieniem. Wszyscy pracownicy socjalni oraz pracownicy pomocy społecznej MOPS w Jarosławiu z najniższym uposażeniem płacowym otrzymali podwyżki w postulowanej wysokości.

Niemal co miesiąc zmuszeni jesteśmy informować o aktach przemocy wobec pracowników socjalnych. Tym razem 61-latek groził spaleniem dwóm pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Został zatrzymany.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy

 POMÓŻ NAM POMAGAĆ W ZAGROŻENIU COVID-19