Federacja nie ustaje w działaniach interwencyjnych dotyczących pracowników pomocy społecznej. Tym razem zajęliśmy się skandaliczną sytuacją zwolnienia kierownika OPS w Piątnicy (woj. podlaskie).

W grudniu 2014 r. nowym wójtem gminy Piątnica został Pan Krzysztof Ryszard Kozicki. Po 7 miesiącach sprawowania władzy, nagle zwolnił kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, którą to funkcję od wielu lat sprawowała Pani Elżbieta Surawska.

Zarzuty wójta: rzekome dyskredytowanie jego osoby, a także zaangażowanie polityczne kierownika OPS. Argumentom tym nie dał wiary zarówno Sąd pierwszej jak i drugiej instancji.

Wójt (pracodawca) przegrał obie rozprawy, a kierowniczka OPS prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego została przywrócona do pracy. Orzeczenie o przywróceniu stało się prawomocne w piątek (18.03.2016 r.), a już w poniedziałek (21.03.2016) przywrócona do pracy - Pani Elżbieta Surawska zgłosiła się do Urzędu Gminy w Piątnicy w celu dopuszczenia jej do wykonywania obowiązków. Wójt jednak nie dał za wygraną - tego samego dnia Krzysztof Kozicki wręczył kierownikowi nowe wypowiedzenie (!) z nowymi – zdaniem Federacji – równie ogólnymi, zarzutami.

Wójt nie czekał również na rozstrzygnięcie Sądu zatrudniając dzień przed rozprawą w Sądzie Rejonowym nowego kierownika. Kim jest piastująca to stanowisko – Pani Barbara Rutkowska i czy w efekcie w gminie Piątnica wynagrodzenie kierownika płacono jednocześnie dwóm osobom (zwolnionej i nowozatrudnionej kierownice) – nie przesądzając, ustala właśnie Federacja.

Nasza organizacja podjęła się reprezentowania praw i interesów zwalnianego kierownika OPS. Oprócz planowanych działań prawnych (sprawa trafiła ponownie do sądu), zadaliśmy pracodawcy szereg pytań dotyczących powyższej sytuacji. Na odpowiedzi czekamy.

Polityczne uwarunkowania zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szczególnie widoczne bezpośrednio po kolejnych samorządowych wyborach, są – zdaniem Federacji - jedną z chorób trawiących polską pomoc społeczną.

Do tej pory - przegrane sprawy sądowe w Gminie Piątnica w związku ze zwolnieniem kierownika OPS – uszczupliły budżet jednostki o ok. 10 000 zł. Do sprawy będziemy wracać.

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy