Trwający od kilku miesięcy spór zbiorowy został zakończony porozumieniem. Wszyscy pracownicy socjalni oraz pracownicy pomocy społecznej MOPS w Jarosławiu z najniższym uposażeniem płacowym otrzymali podwyżki w postulowanej wysokości.

Tym samym MOPS w Jarosławiu objęty działaniem federacyjnego Związku Zawodowego Pracowników tejże jednostki, dołączył do grona ośrodków, w których udało się wynegocjować korzystne zmiany płacowe. 

Ww. działania dowodzą, iż warto jest się organizować związkowo oraz egzekwować swoje prawa korzystając z dostępnych sposobów rozwiązywania sporów zbiorowych.
Serdecznie gratulujemy Koleżankom i Kolegom z Jarosławia, a wszystkich, którzy zastanawiają się jeszcze jak skutecznie zadbać o uposażenie, zachęcamy by korzystali z dostępnych form działania !!!

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy