W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Większość dodanych przepisów reguluje kwestię używania w postępowaniu elektronicznej wersji wywiadu w tzw. systemie Empatia. Nowością jest także postulowane przez Federację odejście od wymogu kserowania dokumentu tożsamości, uproszczony formularz wywiadu używany w postępowaniach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (weryfikacja w programie Rodzina 500+), a także dodanie w legitymacji pracownika socjalnego ustawowych zapisów dotyczących udziału drugiego pracownika lub asysty policji.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 września 2016 r.

Cały dokument dostępny jest tutaj

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy