Nie milkną echa zwolnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, który musiał pożegnać się z zatrudnieniem już w pierwszym dniu po tym jak Sąd przywrócił Panią Elżbietę Surawską do pracy. Z kolei kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w piątnickim urzędzie potwierdziła szereg nieprawidłowości pracowniczych, za które odpowiada sam wójt. Federacja w powyższej sprawie złożyła zawiadomienie do prokuratury, a w sprawie zwolnienia będzie występować przed sądem jako interwenient uboczny.

Co wolno wójtowi … ?

Wójt Piątnicy po tym jak Federacja postanowiła bronić praw i interesów zwolnionego kierownika, od początku usiłował przekonać naszą organizację by ta odstąpiła od statutowych i ustawowych działań m.in. poprzez odroczenie obrony zwolnionego pracownika, a także sugerując konsekwencje prawne. Włodarz Piątnicy nie omieszkał nawet zaapelować do Federacji o powstrzymanie się od wystąpień z zapytaniami publicznymi, gdyż te mogą rzekomo dezorganizować jego pracę i świadczą o nękaniu jego urzędu, choć rzeczowych argumentów na dowód prześladowania nie podaje.


Padły również sugestie: iż Federacja nie podejmuje decyzji kolegialnie („na wszelki wypadek” kserokopie otrzymanych pism z samej Federacji odsyłane są do obu miejsc działalności jej Zarządu tj. Warszawy i Krakowa), a także zarzuty, że omyłkowo wpisana data wychodzącego pisma Federacji w sprawie kontroli PIP świadczy o przygotowywanych z wyprzedzeniem wnioskach naszej organizacji.   Trudno w tych okolicznościach nie zauważyć i docenić konsekwentnej obrony wizerunku wójta przez niego samego. Włodarz Piątnicy apelując o zawieszenie działań Federacji zapewne jest jednak świadomy i doświadczony jak przewlekle potrafią być prowadzone postępowania sądowe i prokuratorskie i jak na końcu można nie liczyć się z tymi rozstrzygnięciami. Nie sposób również nie odnieść wrażenia, iż piątnicki rządca usiłując rzucić podejrzenie na naszą domniemaną „nieczystą” działalność, stosuje miary i sposoby dobrze znane sobie.

Najistotniejsza jednak wydaje się kwestia zachowania powagi urzędu, bowiem jak dowiadujemy się z odpowiedzi na skierowane do wójta pytanie publiczne to on sam odpowiada za usuwanie według niego nieprawdziwych komentarzy użytkowników sieci i blokowanie komentujących na oficjalnym profilu facebook Gminy Piątnica. Co ciekawe wśród usuniętych komentarzy były również te dotyczące linków do materiału TVP Białystok wskazującego na Gminę Piątnica jako jedną z najsłabszych w realizacji rządowego programu „Rodzina 500 +”. Czyżby wójt kwestionował również ustalenia dziennikarzy? I jak działania lokalnego gospodarza, powołującego się chętnie na mieszkańców oraz wyborców, korespondują z prawem do krytyki piastowanego przez niego urzędu właśnie przez tychże mieszkańców, a być może także jego wyborców?

 
W demokratycznym państwie prawa nie może być sytuacji, że działalność niektórych osób sprawujących funkcje publiczne, jest wyłączona spod krytyki. Krytyka ta może powodować zachwianie a nawet upadek autorytetu niezbędnego do sprawowania funkcji, lecz sprawia, że ostatecznie autorytet osób sprawujących funkcje publiczne nie będzie tylko autorytetem formalnym, lecz znajdzie swe oparcie w rzeczywiście nieskazitelnej postawie.
Sąd Okręgowy w Gdańsku, 26 stycznia 2015 r. sygn. akt XV C 474/14

 

Piątnica – kraina mlekiem płynąca

Tymczasem oficjalnie w Piątnicy wszystko jest w należytym porządku, czyli po staremu. Część z gminnych urzędników, jak wynika z udzielonej przez wójta i mieszkańców informacji, za znaczną kwotę ok. 14000 zł z funduszu socjalnego poleciała w tym roku do słonecznej Hiszpanii, wszak wypocząć trzeba, szczególnie gdy urząd „nękany” jest pismami.

Gmina Piątnica również sporo wydaje na umeblowanie. Do urzędu i jednostek podległych zakupiono i wykonano wyposażenie, które także powędrowało do gabinetu samego wójta. Wykonawców wyłonionych w procedurach zamówień było kilku, w tym mąż obecnej pracownicy OPS oraz członek rodziny obecnej skarbniczki Urzędu Gminy.

Poniżej fragmenty części z faktur:Po zwróceniu się do Urzędu Gminy z informacją o przesłanie faktur, policzyliśmy że koszt wszystkich zakupionych mebli to ponad 100 tys. zł. Do samego tylko urzędu gminy Piątnica od czasu sprawowania funkcji przez obecnego wójta zakupiono meble za ok. 78 tys. złotych!

Wójt zorganizował również uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Piątnica Eminencji Księdzu Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi. Federacja wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Gminy o informację dotyczącą szczegółowych kosztów na ten cel. Federacja cierpliwie i aktywnie czeka na rozstrzygnięcia sądowe. Do sprawy niewątpliwie wrócimy.

Przeczytaj pismo adresowane do Wójta w sprawie jego działań


Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy