Federacja wystąpiła do Komendanta Głównego Policji o podjęcie działań w kierunku wyeliminowania praktyki legitymowania pracowników socjalnych przy pomocy dowodów osobistych. 

W piśmie adresowanym do Komendanta zwracamy uwagę, iż obecny § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów pozwala ustalić tożsamość osoby legitymowanej na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię i oznaczonego numerem lub serią, a powyższe warunki niewątpliwie spełnia legitymacja służbowa pracownika socjalnego.

Nie mniej jednak doświadczenie wielu pracowników socjalnych w Polsce to dziś konieczność nie tylko okazywania dowodów osobistych podczas wykonywania czynnosci służbowych z udziałem funkcjonariuszy policji, ale także wpisywanie w protokoły przesłuchań w sprawach służbowych ich prywatnych adresów zamieszkania.

Powyższa praktyka nie tylko stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem, ale także z tendencją ochrony przedstawicieli róznych służb, czego wyrazem jest niedawno podpisane porozumienie resortu rodziny z Komendą Główną Policji w sprawie asysty policji dla pracowników socjalnych.

Na powyższy problem zwrócili nam uwagę sami pracownicy przy okazji zmiany rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W licznej korespondencji nadesłanej drogą elektroniczną pojawiła się również opinia prawna sporządzana przez Wydział Prewencji KGP na wniosek jednego z naszych obiorców. Dziekując Panu Grzegorzowi za zgodę na udostępnienie adresowanej do niego odpowiedzi, publikujemy te jej strony które nadal są aktualne i mogą okazać się pomocne w kontakcie z funkcjonariuszami policji. Dodatkowo przypominamy, iż od 2015 r. obowiązują zmiany w kodeksie postępowania karnego, które dotyczą anonimizacji danych adresowych osób pokrzywdzonych, świadków oraz zgłaszających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Przeczytaj pismo do KGP

Przeczytaj opinię KGP 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy