Federacja zgłosiła jedną uwagę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Celem ustawy jest zagwarantowanie ciągłości pomocy dla osób oczekujących na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a tym samym na przyznanie zasiłku stałego.

Zdaniem Federacji proponowana procedura co do zasady realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Naszym jednak zdaniem wskazane byłoby ograniczenie proponowanej możliwości zawieszenia postępowania, w przypadku gdy ustalony już na jego początku dochód osoby przekracza ustawowe kryterium dochodowe, a tym samym nawet w sytuacji potwierdzenia niezdolności do pracy - świadczenie nie będzie mogło być przyznane.

Według naszej organizacji proponowany przez projektodawcę zapis skutkowałby faktycznym i bezcelowym wydłużeniem postępowania w omawianym przypadku, co stałoby w sprzeczności zarówno z zasadami postępowania administracyjnego, jak też interesem samego klienta. 

Przeczytaj opinię Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy