Mozolnie prowadzone prace nad rozporządzeniem w sprawie superwizji zdają się zmierzać ku wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu. Jedną z uwzględnionych poprawek jest zagwarantowanie uczestnikom superwizji bezpieczeństwa i ograniczenia w dostępie pracodawcy do informacji przekazywanych podczas superwizji. 

Federacja odnosząc się do ww. problemu zaproponowała by wszelkie dane dotyczące superwizji były wyłącznie dokumentacją superwizora, a przekazywanie informacji uzyskanych podczas superwizji osobom trzecim mogło się odbywać wyłącznie za pisemną zgodą superwizowanego pracownika lub grupy. Zgłoszony postulat w całości uwzględniono.

Postęp prac nad rozporządzeniem można śledzić na stronie MRPiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy