Federacja zwróciła się do Minister Elżbiety Rafalskiej z wnioskiem o zmiany legislacyjne mające na celu szersze zwolnienie dorosłych dzieci, których rodzice nadużywali władzy rodzicielskiej z opłaty za późniejszy pobyt tychże rodziców w domach pomocy społecznej.

Tym samym Federacja wsparła wniosek Rzecznika Praw dziecka, który w kwietniu br. wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ww. apelem.

Przypominamy - w obecnym stanie prawnym by dorosłe dziecko zostało zwolnione z kosztów pobytu swojego rodzica w DPS, konieczne jest legitymowanie się przez nie prawomocnym wyrokiem sądu pozbawiającym opiekuna władzy rodzicielskiej. Ustawa dopuszcza także, ale jedynie fakultatywnie, możliwość zastosowania instytucji zwolnienia w sytuacjach losowych i wyjątkowych np. związanych z długotrwałą chorobą.

Zdaniem Federacji, obserwując również praktykę korzystania z opisanego uprawnienia oraz zaporowe warunki do jego zastosowania - konieczne jest uelastycznienie przepisów. Wzorem RPD proponujemy wprowadzenie jako przesłanki do zwolnienia zachowania rodzica sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. 

Wniosek o zmianę przepisów został również złożony przez naszego przedstawiciela do Rady Pomocy Społecznej.

O efektach poinformujemy.

Przeczytaj wystąpienie do Minister

Ostatnie multimedia

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania