Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem organizacji projektowane przepisy mogłyby utrudnić działania organizacji związkowych.

Ostatnie multimedia

Relacja live

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania