Federacja przedstawiła uwagi do ministerialnego rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. 

Projekt resortu zakłada ustandaryzowanie usług i pomieszczeń w ww. typie placówek. Z sugestii nadesłanych nam przez osoby zainteresowane wybraliśmy opinie wskazujące na potrzebę doprecyzowania zapisów rozporządzenia, uwzględnienia potrzeb osób młodych oraz opiekunów z dziećmi. 

Jednocześnie Federacja śledząc tendencję samorządowców by i tak minimalne wymogi rozporządzenia były ograniczone z uwagi na koszty jakie rodzą po stronie jednostek  - wyraźnie zaznaczyła i poparła pozostałe zapisy wprowadzające porządek i profesjonalne wymogi w ww. mieszkaniach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach. Przepraszamy również, że termin na ich nadesłanie był wyjątkowo krótki, co spowodowane było narzuconym przez ministerstwo wymogiem odniesienia się do projektu w określonym czasie. Nie wszystkie zatem uwagi, które wpłynęły do nas już po terminie znalazły się w piśmie Federacji. 

Zapoznaj się z opinią Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy