W dniu 21 maja br. w Krakowie miał miejsce wykład i spotkanie wiceprzewodniczącego Federacji ze studentami pracy socjalnej oraz pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii UJ, Evangelische Hochschule Berlin i CRFMS Erasme w Tuluzie. Wizyta studentów z Francji oraz Niemiec jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez IS UJ „Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami w Niemczech, Francji i Polsce".

W trakcie tygodniowej wizyty w naszym kraju, dzięki zaangażowaniu studentów i kadry UJ - goście z zagranicy m.in. zapoznali się ze specyfiką pomocy osobom chorym psychicznie w Polsce, zwiedzili sam Kraków oraz poznali naszą kulturę. Nie zabrakło również dyskusji i debat o samej pracy socjalnej. Przedstawiciel Federacji starał się przybliżyć obecny stan pracy socjalnej w Polsce ukazując wyzwania stojące przed samymi pracownikami socjalnymi oraz ich warunkami pracy. Ze strony uczestników padały z kolei m.in. pytania dotyczące bezpieczeństwa pracowników, ich wynagrodzeń, ale także realiów pomagania w niekorzystnych warunkach zawodowych.

Udział Federacji w spotkaniach ze studentami jest częścią stałej współpracy pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a naszą organizacją. Ich pomysłodawcami oraz realizatorami są nasi federacyjni doradcy, a jednocześnie pracownicy naukowi UJ - dr hab. Hubert Kaszyński oraz mgr Olga Maciejewska.    

fot. Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

Ostatnie multimedia

Relacja live

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania