W dniu 29.05.2018 r. przedstawiciele Federacji spotkali się z Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej - Panią Krystyną Wyrwicką oraz Panem Janem Łobaszewskim - ekspertem Ministerstwa. Rozmowa dotyczyła zgłoszonego przez nas pakietu rozwiązań w zawodzie pracownika socjalnego (#ustawadlasocjalnych) oraz prezydenckich założeń w sprawie powołania Centrów Usług Społecznych.

Spotkanie w resorcie jest kolejnym etapem działań Federacji mających doprowadzić do zmian w pracy pracowników socjalnych. Obecne zabiegi prowadzone są w dialogu społecznym z przedstawicielami rządu, samorządu oraz pracodawców. 

Wstępne informacje płynące z Ministerstwa pozwalają sądzić, że większość zgłoszonych postulatów została przyjęta pozytywnie. Z uwagi jednak na charakter poszczególnych zgłoszonych przepisów - mogą one być albo przedmiotem zmian w ustawie o pomocy społecznej, albo też należałoby je umieścić w nieistniejącej dotychczas ustawie o zawodzie pracownika socjalnego. Jakie są szanse by taka ustawa powstała i które z propozycji mogłyby posłużyć zmianom w ustawie o pomocy społecznej - mamy dowiedzieć się do połowy czerwca br. Oczywiście największy opór dotyczy zmian wymagających nakładów finansowych. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Federacji wyraźnie zaznaczyli jednak, że środowisko pracowników traktuje propozycje jako "ostatni dzwonek" dla podniesienia znaczenia pracy socjalnej oraz godnego traktowania samych pracowników.  

Podczas spotkania poruszono również temat prezydenckiej inicjatywy powołania Centrów Usług Społecznych. Wyrażono szereg wątpliwości co do wstępnych założeń projektu wskazując na jego liczne poważne zagrożenia dla systemu pomocy społecznej w Polsce. Jak zapewniła Pani Dyrektor Krystyna Wyrwicka - jest jeszcze czas na rzetelne konsultacje w tym zakresie, a sam dokument rodzi raczej pytania niż na nie odpowiada.

Następne spotkanie zaplanowano w połowie miesiąca czerwca br.

Przeczytaj nasze postulaty

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy