Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego nadal nie jest procedowany w parlamencie, a już wzbudza kontrowersje ekspertów m.in. z uwagi na zakładaną niepełną ochronę dorosłych ofiar przemocy przed uiszczaniem odpłatności za pobyt ich rodziców (sprawców) w domach pomocy społecznej.

Przypominamy - zgodnie z propozycją resortu rodziny katalog zwolnienia przed odpłatnością za DPS-y zostałby poszerzony o przypadki, gdy dorosłe dziecko opiekuna umieszczonego w całodobowym ośrodku wsparcia, a które zostało zobowiązane do pokrywania kosztów tegoż pobytu - przedstawi prawomocny wyrok zwalniający je z obowiązku alimentacji.

Zdaniem ekspertów m.in. Federacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz samych zainteresowanych nowelizacja nie wpłynie znacząco na poprawę osób, które w dzieciństwie były zaniedbywane przez rodziców, a teraz zmuszane są finansować ich pobyt w domach pomocy społecznej. Specjaliści w czasie trwania konsultacji społecznych wskazywali, że warunkiem skuteczności ww. przepisu byłoby zagwarantowanie pokrzywdzonym czynnej możliwości uchylenia się od obowiązku alimentacji np. poprzez złożenie stosownego wniosku lub pozwu do właściwego sądu. Tymczasem - jak przyznaje samo Ministerstwo w odpowiedzi na zapytanie skierowane ze strony Federacji - oddalenie powództwa o alimenty możliwe będzie, gdy wystąpi jedynie o to sam rodzic. W praktyce więc - to czy do zwolnienia z obowiązku alimentacji, a tym samym uiszczania odpłatności za DPS dojdzie - zależeć będzie wyłącznie od rodzica nadużywającego w przeszłości władzy rodzicielskiej.

Federacja podejmować będzie dalsze działania by urealnić ww. przepisy. Do sprawy wrócimy.

Przeczytaj odpowiedź MRPiPS     

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy