Stołeczny ruch związkowy pracowników pomocy społecznej zyskał na znaczeniu. Od czerwca br. do Federacji przystąpili pracownicy nowoutworzonego związku działającego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście. Witamy w Federacji i dziękujemy za Wasze zaufanie. 

Organizacja związkowa w CPS Dzielnicy Śródmieście powstała w odpowiedzi na zmiany dotykające pracowników pomocy w Warszawie. Samo Centrum Pomocy Społecznej zostało utworzone kilka lat temu w miejsce likwidowanego OPS Dzielnicy Śródmieście, które to przekształcenie było szeroko komentowane i oprotestowane przez środowisko pracownicze w Polsce. Zwolniono wtedy część z zatrudnionych w OPS osób, w ich miejsce zatrudniono nowych, a do pracy - w wyniku sądowych wyroków - zdecydowali się powrócić nieliczni.

Teraz dopiero co powstała organizacja związkowa zaczyna nowy rozdział działalności, a jej członkowie wykazują pełne zaangażowanie w umacnianiu wartości i dbałości o godność oraz solidarność zawodową. Będziemy im czynnie towarzyszyć na tej drodze.      

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy