Trwa spór zbiorowy w ciechanowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzi go nasz członkowski Związek, a do działań przystąpił mediator wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezydent Ciechanowa już po wszczęciu sporu podniósł pensje pracowników o 100 zł netto, ale to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu ich niskich uposażeń.

Pracownicy MOPS w Ciechanowie należą do jednych z najsłabiej zarabiających w całej Polsce. Z pomocą Federacji wszczęli spór zbiorowy, w którym stawiają żądania płacowe mające doprowadzić do ich godnego wynagradzania, a także zapobieżenia odpływu pracowników z jednostki. 

Po bezskutecznych rozmowach z kierownictwem MOPS spór wszedł w etap mediacji, a do Ciechanowa przybył mediator wyznaczony przez resort pracy. Wkrótce ma także dojść do rozmów przedstawiciela MRPiPS z Prezydentem Ciechanowa, od którego w głównej mierze zależy zagwarantowanie środków na podwyżki. Strona związkowa gotowa jest zarówno na wypracowanie kompromisowych rozwiązań, jak też nie wyklucza zaostrzenia sporu. W rozmowy z Prezydent Ciechanowa włączyli się także przedstawiciele Federacji. 

Do sprawy powrócimy. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy