Kancelaria Prezydenta RP na wniosek Federacji upubliczniła listę ekspertów i ich wynagrodzeń należnych za przygotowanie ekspertyz do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej związanej z powołaniem Centrów Usług Społecznych (CUS). Efektu pracy ekspertów, pomimo złożonego wniosku - Kancelaria póki co nie ujawnia.

Przypominamy - przygotowywane przez Narodową Radę Rozwoju wspólnie z resortem rodziny, założenia zmian legislacyjnych mających doprowadzić do utworzenia CUS w miejsce ewentualnie likwidowanych Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) - budzą poważne zastrzeżenia i sprzeciw środowiska praktyków.

Więcej o uwagach praktyków można przeczytać TUTAJ

Teraz na jaw wychodzą kolejne okoliczności dotyczące prac nad samą koncepcją Centrów. Jak się dowiadujemy z informacji publicznej udzielonej przez Kancelarię Prezydenta - w gronie ekspertów zaproszonych do prac nad CUS znalazły się osoby "z uwagi na ich dorobek naukowy", a także doskonale znane w środowisku i kojarzone m.in. z wcześniejszych licznych projektów mających reformować polską pomoc społeczną. Większość naukowców skupiona jest wokół warszawskich ośrodków akademickich, w tym w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Jednak to nie Uniwersytet, a inna warszawska uczelnia wyższa - jak czytamy na stronie PracodawcyRP.pl - jest obecnie partnerem w unijnym projekcie o wartości 2 175 685,00 zł, który ma na celu m.in.: "rekomendacje i zalecenia dotyczące badań i rozwoju kompetencji w zawodach" ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, a także "polepszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a tym samym poprawę jakości usług świadczonych przez te sektory".

Dla porównania w samych założeniach do prezydenckiej inicjatywy CUS znalazły się zapisy, że celem planowanych zmian ustawodawczych jest m.in.: "Profesjonalizacja usług społecznych przy wykorzystaniu praktyk case management oraz dzięki powiązaniu aspektu przedmiotowego (standardy jakości usług) z aspektem podmiotowym (prawne wyodrębnienie i funkcjonalna integracja zawodów pomocowych)", a także "zakłada się możliwość elastycznego wyodrębniania nowych zawodów pomocowych na zasadzie profesjonalizacji przez różnicowanie". 

Kluczowa w tej sprawie jest odpowiedzieć na pytanie na ile przypadkowa jest zauważalna zbieżność celów obu projektów i na ile sporządzone ekspertyzy miały w tym swój udział. Pytania nadal pozostają otwarte, bowiem Kancelaria Prezydenta RP do 12 sierpnia br. dała sobie czas by odpowiedzieć Federacji na drugą część wniosku, a dotyczącą właśnie ujawnienia treści przedmiotowych ekspertyz.

Oczekując na wyjaśnienia Kancelarii Prezydenta RP, ciągle ważne społecznie jest pytanie kto ma decydujący wpływ na proces tworzenia prawa, jakie rozwiązanie są przyjmowane i dlaczego? Po otrzymaniu odpowiedzi przedstawimy fakty i odniesiemy się do tej ważnej kwestii.

 Do tego czasu - pozostaje nam zadowolić się jawnością procesu tworzenia prawa w jego aspekcie osobowym.

Przeczytaj pismo Kancelarii Prezydenta RP (lista ekspertów CUS).        

 

 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy