Tylko jeden dzień trwał spór zbiorowy wszczęty przez nasz członkowski Związek Pracowników MOPR w Toruniu. Po niecałej dobie od jego rozpoczęcia zawarto porozumienie na mocy którego pracownicy od sierpnia otrzymają podwyżki, a także zagwarantowano środki na kolejną regulację uposażeń tj. już w planie budżetu na następny rok. 

Zawarte porozumienie to ogromny sukces Związku, który przy naszej federacyjnej pomocy zawiązał się dopiero w tym roku. Członkowie Związku prawie natychmiast przystąpili do działania i po bezskutecznych wstępnych rozmowach postanowili zgłosić własne żądania płacowe w procedurze rozwiązywania sporu zbiorowego. Od tego czasu pracodawca zaczął prowadzić dialog ze stroną związkową, a jego kolejne propozycje zbliżały do satysfakcjonującego, choć jeszcze nie optymalnego poziomu gwarantowanej podwyżki. Ostatecznie związkowcy przystali na kompromisowe rozwiązanie, które pozwoli zbliżyć wynagrodzenia pracowników toruńskiego MOPR-u do godnego poziomu.

 

     

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy