W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie Federacji z odwiedzającymi nasz kraj przedstawicielami służb społecznych oraz samorządu z Ukrainy. Tematyka kilkugodzinnego wykładu dotyczyła działań pracowników socjalnych w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prezentacja Federacji odbyła się w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W wykładzie uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich oraz lokalnych służb pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych (m.in. Caritasu) z Drohobycza oraz Lwowa. Nasi sąsiedzi z Ukrainy przebywali z kilkudniową wizytą studyjną w Polsce, w trakcie której poznawali specyfikę polskiego systemu wsparcia dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy domowej. Doświadczenie wyniesione ze spotkań z polskimi służbami mają posłużyć budowaniu lokalnych systemów pomocowych na Ukrainie. 

Podczas zorganizowanego spotkania nie zabrakło również pytań dotyczących realiów wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz metodyki pracy w publicznym systemie pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych w obu państwach.

Goście z Ukrainy zaprosili przedstawicieli Federacji do złożenia wizyty na Ukrainie, wymieniono również kontakty i zapewniono o chęci podtrzymania obustronnych relacji. Za możliwość spotkania i zapewnienie dogodnych warunków serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Sierosławskiemu.        

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy