Na dzień 13 września br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało zaproszenie do rozmów dla organizacji społecznych m.in. wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Pomocy Społecznej (OKPPPS). Spotkanie ma dotyczyć cyt. "sytuacji pracowników socjalnych oraz asystentów rodzinnych zatrudnionych w samorządach terytorialnych" (pisownia oryginalna). 

Pomimo wysłania odrębnych zaproszeń do udziału w spotkaniu dla poszczególnych organizacji - Ogólnopolski Komitet Protestacyjny przekazał wspólną listę oddelegowanych uczestników.

Jednocześnie OKPPPS w żadnej mierze nie rezygnuje z rozpoczętych działań protestacyjnych, które dotyczą również pozostałych grup zawodowych w obrębie pomocy społecznej, a które nie zostały wprost wymienione w zaproszeniu przekazanym przez Ministerstwo. Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej będzie kontynuowany do czasu zawarcia ewentualnego porozumienia, które musi zawierać konkretne ustalenia dotyczące realizacji wystosowanych postulatów. Rozmowy w resorcie traktujemy więc jako sposobność do wyrażenia przez MRPiPS gotowości do realizacji konkretnych żądań strony pracowniczej.   

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy