Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt ustawy o centrach usług społecznych (CUS). Jeśli praktycy formułowali zastrzeżenia już na etapie założeń do pomysłu, to po przeczytaniu projektu aktu prawnego obawy ekspertów tylko wzrosły.

W dniu 7 września br. odbyło się drugie spotkanie informacyjne organizowane przez Kancelarię Prezydenta, a dotyczące inicjatywy powołania Centrów Usług Społecznych. Poprzednie, z udziałem przedstawicieli Federacji nie wpłynęło znacząco na zmianę obranego przez pomysłodawców - kursu proponowanych zmian oraz tempa procedowania inicjatywy budzącej szerokie kontrowersje. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Prezydenta RP m.in. w osobach członków Narodowej Rady Rozwoju - prof. Barbary Kromolickiej oraz dr hab. Marka Rymszy ponownie przedstawili główne założenia propozycji. Omówiono również wybrane punkty projektu ustawy, który to dokument uczestnicy spotkania, pomimo wielokrotnie kierowanych uprzednich próśb, otrzymali zaledwie na ok. 48 godzin przed planowanymi rozmowami. Sam projekt liczy 42 strony maszynopisu oraz 74 artykuły.

Obecni na miejscu przedstawiciele Federacji oraz ZZPS w Łodzi wyrazili głęboki sprzeciw wobec instrumentalnego traktowania konsultacji oraz dialogu społecznego, a także partnerów społecznych w nim uczestniczących. Pomimo bardzo krótkiego czasu danego przez organizatorów na zapoznanie się dokumentem, zarówno strona związkowa, jak też obecni na sali przedstawiciele organizacji pracodawców wskazywali na szereg istotnych i kardynalnych błędów zapisanych w projekcie, które mogą doprowadzić m.in. do zaprzepaszczenia pozytywnych efektów dotychczas podejmowanych działań na rzecz reformowania systemu pomocy społecznej. Projektodawcy - w odpowiedzi na zarzuty - starali się wytłumaczyć intencję przy tworzeniu konkretnych zapisów, jednak wśród obecnych przedstawicieli związków zawodowych, większość wyjaśnień tylko pogłębiała widoczny stan chaosu towarzyszący wprowadzanym zmianom. W efekcie - inicjatorzy CUS, zaproponowali by uwagi do dokumentu zostały jeszcze raz złożone pisemnie.

W dniu 26.09 br. Federacja wraz z partnerami przekazała zastrzeżenia do projektu ustawy, zaznaczając jednocześnie, że obowiązujące pozostają wszystkie wcześniejsze uwagi i negatywne konsekwencje wprowadzenia CUS w proponowanym kształcie.

Zapoznaj się z projektem CUS

Zapoznaj się z uwagami Federacji        

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy