Zakończył się spór zbiorowy i protest pracowników MOPR w Zabrzu. Strona związkowa uzyskała satysfakcjonujące podwyżki na bieżący i przyszły rok.

Spór zbiorowy w zabrzańskim ośrodku trwał od lipca br., a od sierpnia przybrał formę protestu załogi. Budynek został oflagowany, ale związkowcy cały czas mediowali z władzami miasta. W efekcie strony wypracowały porozumienie na mocy, którego podwyżkami objęto wszystkich pracowników, którzy na regulacje czekali ponad 10 lat. Jak podkreślają związkowcy - wartością dodaną sporu jest zjednoczenie się wszystkich pracowników, ich solidarność i determinacja. Gratulujemy i zachęcamy by teraz razem zadbać o całą naszą grupę zawodową w trwającym ogólnopolskim proteście. 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy