Zgodnie z zapowiedziami - we wrześniu odbyło się kolejne spotkanie Federacji z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych z Ukrainy. Prelekcja poświęcona była tematyce pracy socjalnej w obszarze uzależnień.

Kilkudniowa wizyta studyjna ekspertów z Ukrainy była również okazją do zapoznania się ze specyfiką i systemem pomocy społecznej w Polsce adresowanym do osób uzależnionych i ich rodzin. Nasi sąsiedzi byli bardzo zainteresowani rozwiązaniami, które funkcjonują w publicznym sektorze pomocy, jak też w metodyce pracy w rodzinach dotkniętych narkomanią oraz alkoholizmem, a także w zakresie przeciwdziałania przemocy. Nie zabrakło również pytań dotyczących kondycji samej pracy socjalnej i warunków pracy pracowników socjalnych w Polsce.

Obie strony ponownie zapewniły o woli dalszej współpracy i wymiany doświadczeń, czego efektem jest m.in. cykl spotkań, które odbyły się w sierpniu i wrześniu br.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy