Ogólnopolska Pikieta Pracowników Pomocy Społecznej zyskała nowego sojusznika. Do Komisji Zakładowych Solidarności, które wspierają nas od początku i zadeklarowały swoje uczestnictwo w działaniach protestacyjnych - dołączyła Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, która w specjalnej uchwale zachęca swoich członków do udziału w pikiecie.

 Poniżej publikujemy treść stanowiska Rady KSPPS NSZZ Solidarność:

 

                                                                                                Katowice, dnia  01.10.2018r.

 

                                       

                  Stanowisko nr  01/2018

                  Rady KSPPS NSZZ ‘’Solidarność’’ ws. udziału pikiecie                                    

                  organizowanej dnia 12.10.2018r. w Warszawie

 

Rada KSPPS NSZZ ‘’Solidarność’’ wyraża swoje poparcie dla wszelkich działań maj mających na celu poprawę sytuacji pracowników pomocy społecznej, w tym udziału członków związku zawodowego  NSZZ ‘’Solidarność’’ w pikiecie organizowanej w Warszawie dnia 12.10.2018r.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy