W dniu 12 września br. w Warszawie gościliśmy pracowników socjalnych z Islandii.
Esencję pracy socjalnej w Polsce zarysował naszym gościom dr hab. Hubert Kaszyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, a o wybranych problemach  m.in. bezpieczeństwie, przeciążeniu pracą pracowników socjalnych mówił Jacek Szwalgin, pracownik socjalny, członek zarządu Federacji. 
 
Spotkanie przerodziło się w dyskusję, w trakcie której poruszono również inne interesujące kwestie w tym m.in. organizację pracy oraz strukturę pomocy społecznej w obu krajach. Najbardziej burzliwa część dotyczyła porównania metod pracy socjalnej oraz działań interwencyjnych i  w tym zestawieniu zdecydowanie niekorzystnie wypadła Polska Pomoc Społeczna. Marzymy o tym, aby choć trochę zbliżyć się do standardów pracy pracownika socjalnego w Islandii.
 
Spotkanie, mimo oczywistej bariery językowej, zaowocowało także interesującymi rozmowami prowadzonych w ramach "przerwy kawowej" i w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani tłumacz Annie Janczewskiej za moderowanie wszelkich dyskusji, które miały miejsce w trakcie spotkania. Spotkanie organizowane było przy współpracy z warszawskimi organizacjami zrzeszonymi w Federacji - ZZP OPS Wola, ZZP OPS Ursynów. 
 

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy