Pracownicy akademiccy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w liście adresowanym do Pracowników Pomocy Społecznej wyrażają poparcie dla postulatów naszego środowiska zawodowego i wspierają rozpoczęte działania protestacyjne.

Przedstawiciele IP UG zwracają uwagę na niskie wynagrodzenia naszej grupy zawodowej oraz brak docenienia przez decydentów, pomimo wysokich kwalifikacji oraz profesjonalnego działania. Jednocześnie akademicy zwracają uwagę na brak dialogu MRPiPS ze stroną pracowniczą. 

Wyrażamy ogromne podziękowania dla sygnatariuszy listu. To dla Nas znaczące wyrazy poparcia. 

Przeczytaj list

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy