W Ciechanowie, gdzie trwa protest pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - odbyła się kolejna tura mediacji z udziałem Prezydenta Miasta. Strony nie zawarły porozumienia, ale włodarz Ciechanowa przedstawił konkretne propozycje wyjścia z impasu. W oczekiwaniu na  ich doprecyzowanie - związkowcy zawiesili swoją decyzję o zaostrzeniu protestu. 

Spotkanie z udziałem stron, przedstawicieli Federacji oraz wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny - mediatora, odbyło się w życzliwej atmosferze i z konkretnymi deklaracjami Prezydenta dotyczącymi realizacji postulatów związkowców. Pan Krzysztof Kosiński przedstawił ofertę dla pracowników, jednak z uwagi na konieczność analizy możliwości budżetowych - rozmowy odłożono do 15.11 br. Strony spotkają się wprawdzie wcześniej podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (5.11), jednakże do tego czasu raczej nie zapadną wiążące decyzje.

W trakcie rozmowy przedstawiciele Federacji wskazali również na nieakceptowalne zachowania pracodawcy podczas trwającego sporu zbiorowego, które mogą stać się przyczynkiem do ogólnopolskiej interwencji naszej organizacji.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

Partnerzy

Polecamy

Nasze działania