Kolejna nasza organizacja członkowska dopięła uzgodnienia w sprawie wzrostu płac. Tym razem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie otrzymali długo oczekiwane podwyżki. 

Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej oraz lokalna organizacja związkowa NSZZ Solidarność od dłuższego czasu rozmawiały o regulacjach płacowych zarówno z Dyrekcją Ośrodka, jak też z Prezydentem Lublina. Na końcowym etapie prac nad podziałem środków swój głos zabrała również Federacja. 

W efekcie determinacji związkowców oraz partnerów dialogu pracowniczego udało się uzgodnić ostateczną wersję porozumienia. Gratulujemy!!!

Ostatnie multimedia

Relacja online

[INFO] Włącz się w Strajk

Partnerzy

Polecamy