Ogólnopolski  Komitet Protestacyjny (OKP) przekazał postulaty środowiska, które były zbierane podczas "Czarnego Tygodnia w Pomocy Społecznej" w ramach akcji "Postulat za bierność". Od teraz żądania strony społecznej zostały rozszerzone, a informacja ich dotycząca wraz z aktualnym stanem trwającego sporu została także przekazana Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu .

Zgromadzone postulaty dotyczą poszczególnych grup zawodowych w pomocy społecznej, a także wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska. Najwięcej pomysłów przekazali pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny. Wszystkie zgłoszone sugestie straliśmy się uwzględnić biorąc pod uwagę już przekazane wcześniej Ministerstwu żądania.

Rozwiązania zostały przedstawione w formie konkretnych propozycji zmian legislacyjnych by nie pozostawić wątpliwości, iż strona społeczna konsekwentnie domaga się systemowych zmian prawnych leżących w kompetencji resortu.

Czy i w jakim zakresie zmiany zostaną wdrożone zależy od MRPiPS, jak również od dalszych solidarnych działań naszego środowiska zawodowego.   

Przeczytaj nowe postulaty

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy