[PILNE] Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) spotkał się dzisiaj w Warszawie i postanowił o wszczęciu procedury, która finalnie ma doprowadzić do ogólnokrajowego strajku generalnego w pomocy społecznej. Zdecydowano również o dalszych formach protestu. Szczegóły dotyczące obu działań zostaną zaprezentowane w odrębnym komunikacie.

Podjęte dziś decyzje są bezpośrednią reakcją na brak dialogu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze stroną społeczną, a także na brak realizacji wysuniętych żądań. 

W praktyce działania OKP będą miały analogiczny charkter jak w przypadku nauczycieli, którzy by zoorganizować strajk generalny wszczynają spory zbiorowe w możliwie największej liczbie miejscowości (jednostek) w Polsce, a następnie po wyczerpaniu środków przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (rokowania, mediacje) przeprowadzą referenda strajkowe.

Inny sposób doprowadzenia do ogólnokrajowego strajku generalnego (zbiorowego przerwania pracy) nie byłby zgodny z obowiązującym prawem, a co za tym idzie działania te będą rozciągnięte w czasie. 

Powyższe kroki wymagają także koordynacji działań, jak również zaangażowania znacznych środków organizacyjnych, finansowych oraz czasowych ze strony organizacji związkowych. Stąd instrukcje oraz ścieżka postępowania dla chętnych do przyłączenia się do ww. działań zostanie podjęta po posiedzeniach i decyzjach m.in. organów statutowych Federacji. W tym czasie podejmowane będą kolejne akcje protestacyjne.  

Prosimy śledzić bieżące komunikaty OKP. 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy